Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

te-quiero
13:36
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
te-quiero
13:35
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaavooid avooid

March 26 2019

te-quiero
22:33
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
te-quiero
22:32
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viabakatson bakatson
te-quiero
22:32
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

March 24 2019

te-quiero
23:49
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viathesmajl thesmajl

March 10 2019

te-quiero
10:08

giną ludzie.

W chwi­li, kie­dy przy ko­la­cji 
bro­nisz nie­do­rzecz­nych ra­cji 
żal za głup­stwem to­piąc w wó­dzie - 
giną lu­dzie. 
W prze­cu­dow­nych sta­rych mia­stach 
strach w co­dzien­ny pej­zaż wra­sta 
śniąc o oca­le­nia cu­dzie - 
giną lu­dzie. 

W wio­skach, któ­rych wca­le nie ma, 
bo śmierć przez nie prze­szła nie­ma - 
wie­rząc swej na­dziei złu­dzie 
giną lu­dzie. 

Giną lu­dzie gdy gło­su­jesz 
za spo­ko­jem - i pró­bu­jesz 
bunt su­mie­nia zbić dok­try­ną - 
obcy giną. 

W chwi­li, gdy roz­ryw­ki żą­dasz, 
w te­le­wi­zji mecz oglą­dasz, 
lub się pła­wisz w słod­kiej nu­dzie - 
giną lu­dzie. 

Oto nowa jest idea: 
jesz­cze ludz­kość nie zgi­nę­ła, 
cho­ciaż w Ka­ino­wym tru­dzie 
giną lu­dzie. 

Wiel­biąc każ­de przy­ka­za­nie, 
za­pis świę­tych praw w Ko­ra­nie, 
Ewan­ge­lii i Tal­mu­dzie 
giną lu­dzie. 

Wśród wy­znaw­ców każ­dej wia­ry 
są mor­der­cy i ofia­ry - 
twe mil­cze­nie wska­że te­raz 
kogo wspie­rasz. 
j.br.
te-quiero
10:07
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viagdziejestola gdziejestola
te-quiero
10:03
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
te-quiero
10:02
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
te-quiero
09:58
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viasleepingsickness sleepingsickness
te-quiero
09:57

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 09 2019

te-quiero
08:44
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
te-quiero
08:41
te-quiero
02:23
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
te-quiero
02:17

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
te-quiero
02:11
0999 3366
Reposted frompastelowe pastelowe

March 07 2019

te-quiero
18:02
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultrafioletowa ultrafioletowa

February 25 2019

te-quiero
18:02
Nie po to ludzie stają na Twojej drodze, żebyś się ciągle wahała czy zasługujesz na szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

February 07 2019

te-quiero
19:16
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl